Forbedring af cykel- og gangforhold på Refshalevej

Et samlet trafikforslag til forbedringer af Refshalevej vil indgå i kommunens budgetforhandlinger 2022.

Hen over vinteren og foråret har Teknik- og miljøforvaltningen været i gang med en analyse for at forbedre cykel- og gangforhold på Refshalevej. Der er udført trafikregistreringer og borgerdialog og analysen er nu resultereret i et samlet løsningsforslag, som vil indgå i forhandlingerne om kommunens Budget 2022.

Der er et lokalt ønske, at trafikanter på strækningen bliver opdelt. Det ønske er blevet imødekommet bortset fra de steder, hvor fredningsforhold og den eksisterende vejbredde, ikke har gjort det muligt at etablere en trafiksikker løsning.

Refhalevej er som bekendt en lang og lidt snørklet og derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen arbejdet med den i etaper. Der er udarbejdet speficikke løsninger til de forskellige etaper.