Forbedringer i gang på Inderhavnsbroen

Inderhavnsbroen har været udfordret - men umiddelbart er der løsninger på vej – både på broen og muligvis også, hvad angår til- og frakørslen af broen.

Det er ingen hemmelighed at Inderhavnsbroen, siden dens åbning i 2016, har lidt af forskellige problemer. Men der er løsninger på vej – både på broen og muligvis også hvad angår til- og frakørslen af broen.

Nye bomme – rundere sving

Lige nu er broens bomsystem ved at blive udskiftet, da de originale bomme ikke fungerede. Arbejdet foregår i etaper således, at kommunen undgår at lukke broen fuldstændig. Det nye bomsystem på Inderhavnsbroen forventes at blive færdig i begyndelsen af marts, og muliggør at svingene på cykelstien kan blive mindre skarpe. Til maj vil der blive udført en permanent belægning på broen.

Undervurdering af trafik

Inderhavnsbroens er som udgangspunkt bygget til at tage vare på en mindre trafikstrøm, end den som i dag finder sted på broen. Det har resulteret i udfordringer med krydsene trafikanter og en besværet koordinering af fremkommeligheden for cyklister og fodgængere.

Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med en ekstern rådgiver udarbejdet et løsningsforslag, som skal gøre det lettere for begge trafikanttyper at navigere i områderne ved broens til- og frakørsel.

Forbedringsforslag til 5,9 mio. kr.

På christianshavnersiden vil man udvide cykelstien og gøre den mere kurvet for at sænke hastigheden. Derudover vil man med tre heller markere fodgængerområdet, samt fordoble antallet af parkeringspladser til cykellister, som i dag tæller 60 pladser.  

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der for anlæg og projektering er behov for finansiering på 5,9 mio. kr. og er, på opfordring fra Teknik- og Miljøudvalget, nu i færd med at udarbejde et budgetnotatet til kommende budgetforhandlinger.Se løsningsforslaget i dokumentet i højre side.