Forbedringer til cykelforholdene på Torvegade kan være på vej

Forligskredsen bag infrastrukturaftalen i Folketinget har frigivet penge til 39 forskellige cykelprojekter landet over. Forbedring af cykelforhold på Torvegade er blandt projekterne.

Torvegade er en meget befærdet gade og cykelstierne står ikke mål med kapacitetsbehovet. I lokaludvalget har vi i mange år og af flere omgange arbejdet med strækningen - senest i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, der i 2020 blev inddraget i arbejdet med en foranalyse, der skulle synliggøre muligheden for at øge cykelkapaciteten på Torvegade. 

2 forslag til samme strækning

Foranalysen resulterede i to forskellige forslag til ombygningen af Torvegade. Det ene mere indgribende overfor biltrafikken end det andet. I lokaludvalget pegede vi det mest indgribende forslag, hvor den gennemkørende biltrafik begrænses mest muligt ved kun at tillade busser at køre igennem ved Christianshavns Torv. 

Argumentet for den løsning er, at den vil begrænse biltrafikken i Torvegade markant og dermed forbedre luftkvaliteten for beboerne i nærområdet, samt give mulighed for at skabe et mere attraktivt Christianshavns Torv.Det projekt som kommunen har fået tilskud til lader imidlertid til at være det andet forslag, hvor man vil nedlægge Torvegades busbaner i begge sider af gaden, dog ikke foran Christianshavns Torv. Dermed vil biltrafikken skulle dele plads med busserne og samtidig vil der blive etableret et signalsystem, som prioriterer busserne ind på strækningen. Nogle af de tilstødende gader til Torvegade vil også blive på påvirket af ombygningen fx i form af ensretninger.

Tilskud skaber momentum? 

Vi følger sagen og drøfter udsigterne for Torvegade på vores kommende lokaludvalgsmøde den 22. juni. Trafikombygningen er budgetteret til 53.847.568 kr. og tilskuddet fra Christiansborg lyder på 26.923.784 kroner. Derfor har vi en formodning om, at Torvegade vil indgå i dette års budgetforhandlinger på rådhuset, da der synes at være økonomisk momentum for at løfte sagen.