Forbindelse for roere mellem Inderhavnen og Amager Strand

Amager Øst Lokaludvalg har sendt et forslag til Teknik- og Miljøudvalget, som harmonerer med vores ønsker for bedre sejlads i havnen.  

By & Havn er gået i gang med at etablere en perimeter til Fase 2 af Lynetteholm. Det betyder, at roere og fritidssejlere fremover skal en meget lang rute uden om arbejdsområdet (senere den færdige Lynetteholm) for at færdes mellem Østhavnen og Inderhavnen.

Amager Øst Lokaludvalg har foreslået Teknik- og Miljøudvalget at skabe en forbindelse, evt. i form af en overbæringsløsning, mellem Margretheholm Havn og Inderhavnen/Krudtløbet.

I bydelsplanen for Christianshavn har vi foreslået, at muligheden for at etablere en kanal mellem Inderhavnen ved Krudtløbet og Margretheholm Havn bør undersøges.Så vi ser frem til svaret fra Teknik- og Miljøudvalget til vores naboer på Amager.

Læs mere om forslaget fra Amager Øst Lokaludvalg her: Rundt om Lynetteholm - hvad med roere og fritidssejlere? | Amager Øst Lokaludvalg (kk.dk)