Forvaltningen fraråder fodgængerovergang i Prinsessegade

Der mangler fortsat løsninger, som kan styrke trafiksikkerheden i Prinsessegade

På opfordring fra Fritidsinstitutionen ved Christianshavn Skole har vi været i kontakt men Teknik- og Miljøforvaltningen for at undersøge muligheden for at etablere en fodgængerovergang i Prinsessegade ud fra Christianshavns Skole.

Hensigten med fodgængerovergangen skulle være at øge sikkerheden for børn og skoleelever, og give mulighed for at etablere en skolepatrulje. Praksis er nemlig, at mange børn og unge krydser gaden lige netop på det stykke, hvor der er et bump og det forårsager mange farlige situationer.

Flere ulykker ved fodgængerovergang uden lysregulering

Vi mødtes med forvaltningens trafikfolk på strækningen og drøftede forslaget. Forvaltningens vurdering er, at gaden er for smal til etableringen af et passende fodgængerfelt. Når der er fire spor at holde øje med (2 kørebaner og 2 cykelbaner) anbefales det nemlig at fodgængerfeltet omfatter en midterrabet. Forvaltningen oplyser desuden, at et fodgængerfelt uden lysregulering ikke vil have den ønskede effekt.

Erfaringen viser, at en fodgængerovergang uden lysregulering resulterer snarere i flere ulykker, da folk i mindre grad ser sig for, når de krydser gaden i forventningen om, at bilerne vil stoppe. Det netop ikke hensigtsmæssigt at etablere en lysregulering foran skole, da den vil ligge for tæt lysreguleringen ved Bådsmandsstræde. 

Alternative løsninger på skolen

Forvaltningens trafikfolk pegede på, at man kunne flytte indgangen til skolen tættere på krydset for at give et større incitament til at krydse Prinsessegade ved Bådsmandsstræde-krydset, samt gøre yderligere brug af indgangen til skolen fra kanalsiden. På den måde vil man kunne fordele trafikmængden om morgenen, når eleverne møder.

Vi er ikke gået yderligere videre med sagen.