Fritidstilbud, nyindrettet torv og svaneflåder i Stadsgraven

Her er et udpluk af vores ønsker til kommunens budgetforhandlinger i 2024

I lokaludvalget er vi blevet enige om ønsker til kommunens Budget for 2025 og til den såkaldte Overførselssag, hvor politikerne forhandler om de ubrugte midler fra 2023.  

Det blev til en række ønsker i forskellig skala, som nu er sendt til Borgerrepræsentationen. I vilkårlig rækkefølge: 

 • Cykelgade på Refshalevej
  Det har stået på lokaludvalgets ønskeliste længe at få en sikker vej mellem Margretheholm og skole- og børneinstitutioner i det centrale Christianshavn. Der bor i omtrent 2-3000 indbyggere på Margretheholm – ikke mindst mange børnefamilier.
   
 • To grønne bylivsgader til Christianshavn
  Der har været stor lokal opbakning til de to skitseforslag for grønne bylivsgader på Christianshavn, som i 2023 blev udpeget i Bylivsgadepuljens første ansøgningsrunde. Derfor vil lokaludvalget gerne bakke op om finansiering til disse.
   
 • Flere fritidstilbud til unge på Christianshavn
  Christianshavn skal være en bydel med flere aktivitetstilbud til børn og unge. Lokaludvalget vurderer, at der er for få fritidstilbud til børnefamilierne, de unge og de ældre børn på Christianshavn – særligt i weekenderne. 
   
 • Ny indretning af Christianshavns Torv
  Christianshavns Lokaludvalg har i samarbejde med Christianshavns Torvenetværk arbejdet for at få indrettet Christianshavns Torv, så der er plads til alle. Med udsigt til den forestående omlægning af Torvegade er der momentum for at gøre noget ved torvet. 
   
 • Et kommunalt aktivitetscenter for ældre på Christianshavn
  Lokaludvalget vurderer, at der er mangel på lokale tilbud målrettet til ældre på Christianshavn. Et aktivitetscenter for ældre i bydelen giver mulighed for at skabe og vedligeholde fællesskaber lokalt og styrke ældres mentale og fysiske sundhed.
   
 • Tre svaneflåder i Stadsgraven
  Dyrelivet i og omkring Stadsgraven skal beskyttes. Med tre fugleflåder i Stadsgraven vil levevilkårene for de tre tilbagevendende svanepar blive forbedret.

En uddybning af forslagene kan her.