Gangbro mellem Park(eringskælder) og Operaen?

A.P. Møller Fonden har fået grønt lys til at anlægge en park på Dokøen med en underjordisk parkeringskælder, men nu er projektet løbet ind i en mindre forhindring. Et nyt planforslag er på vej.

Det har indtil nu været planen, at der skulle være en underjordisk forbindelse mellem parkeringsanlægget og Operaen, men konstruktionsmæssig usikkerhed gør det nødvendigt at finde en ny løsning.

Derfor har A.P. Møller Fonden anmodet Teknik- og Miljøforvaltningen om et nyt plangrundlag for projektet, som skal gøre det muligt at etablere en anden forbindelse mellem Operaparkens parkeringskælder og Operaens foyer.

Glasgang over terræn?

Vi er blevet inddraget som intern høringspart i behandlingen af et nyt plangrundlag, hvor ønsket er at etablere en overjordiske landskabsbro i glas i et udtryk svarende til Operaparken mellem parkeringskælderens elevatortårn og Operaens forplads. Vi har endnu ikke set tegninger af projektet og det vil vi naturligvis gerne, da det kan være svært af vurdere projektets omfang, æstetik og betydning uden visualiseringer.

I udgangspunktet mener vi nemlig, at Operaen har en styrke i sin placering på Operaøen, som en fritliggende bygning, man kan gå rundt om - og det vil vi umiddelbart gerne fastholde i et nyt plangrundlag.

Offentlig høring primo 2021

Da vi har en formodning om at projektet har en bred offentlig interesse, har vi foreslået Teknik- og Miljøforvaltningen, at der gennemføres en offentlig høring på 8 uger, fremfor blot 2, hvori illustrationer af projektet bliver præsenteret.Vi afventer på svar fra forvaltningen, der dog regner med, at en offentlig høringen vil finde sted i starten af 2021.