Genopretning af Broberggade begynder i januar

Københavns Kommune går i gang med at genoprette kørebanen og fortovet på Brobergsgade. Arbejdet forventes afsluttet i august 2024.

Arbejdet vil som udgangspunkt foregå i 6 etaper, og vil påvirke beboere, erhvervsdrivende og ejere, så længe det står på.Der opretholdes passage for både biltrafik samt cykler og fodgængere ved renovering af fortove. Ved renovering af brostensbelægning, vil vejen blive spærret i etaper af ca. 20-30 meter og gennemkørsel vil derfor ikke være muligt. 

Spørgsmål til projektet

Der er sendt informationsbrev ud til beboere og virksomheder i området. Har du spørgsmål vedr. genopretningen, kan du skrive til vejgenopretning@kk.dk. Skriv ’Helhedsgenopretning af Brobergsgade’ i emnefeltet.