Giv input til havnereglementet

By & Havn er havnemyndighed i Københavns Havn og reviderer nu færdselsreglerne - havnereglementet – som regulerer, hvad man må og ikke må i havnen. Vi har givet vores input og du kan også komme med dine.

Havnen udvikler sig og By & Havn arbejder derfor løbende med at revidere havnereglementet, så det følger med havnens udvikling. Det seneste reglement er fra 2021 og det er altså nu tid til et nyt. 

By & Havn har oprettet en ’dialogportal’ på deres hjemmeside, hvor alle kan give sit besyv med. Her kan man komme med ønsker til stramninger og lempelser i havnereglerne. Giv dit input til havnereglementet på By & Havns hjemmeside her. 

Ophold i vandet skal ske med hensyntagen til beboerne, erhvervsliv og natur

Vi er meget optaget af, hvordan brugen af vores blå byrum skal ske med hensyntagen til beboerne, erhvervsliv og naturen. I vores input til havnereglementet lægger vi derfor bl.a. vægt på, at der skal være restriktioner for støj fra bådene, herunder begrænsning af musikanlæg, og at der bør etableres fossilfrie zoner tæt på beboede områder. Derudover bør hastighedsgrænsen for lyst- såvel som erhvervsfartøjer sættes ned. 

Tydelig information og flere retningslinjer

Det nye havnereglement bør udleveres i en pixi-udgave til fritidssejlere, turister og lejere af udlejningsbåde, så alle sejlere i havnen er bekendt med reglerne og forstår hvad skiltene, der regulerer trafikken i havnen, betyder. Af sikkerhedsgrunde bør der desuden indføres retningslinjer for brugen af paddleboards. 

Der er i dag en stigende anvendelse af vandet og kanalerne. Bydelen skal være åben for, at gæster og turister kan opleve idyllen og charmen ved Christianshavn, men vandet i og omkring Christianshavn skal også være for christianshavnerne og bydelens hverdagsliv. Vi mener derfor, at licenser til besejling med turistrundfart og udlejningsbåde bør reduceres for at mindske gener for beboere langs vandet og kanalerne. Derudover bør der i det nye havnereglement være forbud mod at placere badezoner nær boligområder, men åbnes op for at badeaktiviteter kan spredes mere ud. Dette skal ske med hensyn til de badendes og sejlendes sikkerhed. 

Kom til borgermøde om Inderhavnen og kanalerne 

I samarbejde med Indre By Lokaludvalg sætter vi endnu mere fokus på vores blå byrum og inviterer til åbent borgermøde med paneldebat om brugen af Inderhavnen og kanalerne. 

Det sker onsdag den 10. april kl. 17-19 i Nordatlantens Brygge. 

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Vi byder på lidt kaffe og kage. 

Læs mere om begivenheden her

Havnereglementet for Københavns havn

Det sidste havnereglement er fra 2021. 

Læs det seneste havnereglement for Københavns Havn her 

Læs vores input til havnereglementet