Havnens Pris

Hvert år i september uddeler Christianshavns Lokaludvalg Havnens Pris.
Fotograf
Jason Dent

Christianshavns Lokaludvalg står bag Havnens Pris. Den gives til en person, en forening eller institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for Christianshavn og christianshavnerne.

Christianshavnerne kan komme med forslag til, hvem prisen skal gå til og via mail indstille og begrunde deres  forslag til prismodtager. I lokaludvalgets møde i august, beslutter lokaludvalget, hvem prisen skal gå til blandt de indkomne forslag. 

Udover anerkendelsen udgør Havnens Pris 1 kr. pr. indbygger på Christianshavn opgjort den 31. marts i indeværende år. Der er lidt over 13.000 borgere på Christianshavn. 

Forslag sendes til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk og prisoverrækkelsen finder sted på Christianshavnerdagen. 

Tidligere modtagere af Havnens Pris

  • Poul Cohrt 
  • Marie Markus
  • Birte Pedersen
  • xxx