Havnens Pris 2023 går til Anne Marie Helger

Modtageren af Havnens Pris 2023 er fundet og prisen går i år til Anne Marie Helger for sit årelange engagement i christianshavnernes liv.

Anne Marie Helger har boet på Christianshavn siden 1980’erne og hun har altid kæmpet for retfærdighed og været en stemme for christianshavnerne. Nogle ville måske sige, at hun burde have haft prisen for længst – eller måske som den allerførste. 

Med gennemslagskraft og humor som våben, har hun været en støtte for christianshavnerne og ydet modstand, når myndigheders beslutninger har været udemokratisk, ugennemtænkt og imod lokale ønsker.

Som en af borgerne, der har indstillet hende til prisen skriver:

”Anne Marie Helger er en ægte kæmper og et af de mennesker, der i sit virke lader sig dirigere af sine idealer og sit engagement for de mennesker, der ikke har hendes egen gennemslagskraft. Det fortjener en pris.”

Hun er en betydningsfuld del af Christianshavn - en karakter, der samler ildsjæle, beboergrupper og kunstnere og gør Christianshavn til en bydel, hvor det er naturligt at gå imod uretfærdighed og urimelige beslutninger. På adskillige områder den samme kamp, som vi kæmper for i lokaludvalget.

Derfor er vi meget enige og var heller ikke i tvivl om, at Havnens Pris i år skal gå til Anne Marie Helger – måske med lidt års forsinkelse.

Om Havnens Pris

Lokaludvalget uddeler Havnens Pris hvert år til en person, en forening eller institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for Christianshavn og christianshavnerne. Christianshavnerne stiller forslag om, hvem der skal være prismodtager, og på lokaludvalgets augustmøde træffer lokaludvalget beslutning om, hvem der skal modtage prisen ud fra de indkomne forslag.

Udover anerkendelsen består Havnens Pris af 1 kr. pr. indbygger på Christianshavn.

31. marts 2023 er indbyggertallet opgjort til 13.248 personer, hvilket giver en prissum på et tilsvarende beløb.