Her er resultatet af valget til Christianshavns Lokaludvalg

Valget til Christianshavns Lokaludvalg er nu afsluttet - her er de nye foreningsvalgte medlemmer.

33 foreningsrepræsentanter havde mulighed for at stemme og hver foreningsrepræsentant kunne afgive op til 9 stemmer. Så der kunne i alt afgives 297 stemmer.  

De 15 foreningsvalgte lokaludvalgsmedlemmer fremgår af listen herunder, og er valgt ind for perioden 2022-2026. (Kandidaterne i kursiv er ikke blevet ind.)

Ser man på interessegruppe-fordelingen er flest valgt ind for:

”Bolig, miljø og erhverv” (8 personer),

dernæst ”Børn, unge, idræt, kultur og fritid” (4 personer),

Og endelig ”Ældre, sundhed, social og integrationsområdet” (3 personer)

Partipolitiske repræsentanter

Udover de foreningsvalgte medlemmer kommer lokaludvalget til at bestå af yderligere 10 medlemmer, der er udpeget af de politiske partier, som sidder i Borgerrepræsentationen. Dermed vil lokaludvalget bestå af 25 medlemmer.

Lokaludvalget holder konstituerende møde den 30. marts, hvor lokaludvalgets formand og næstformand vil blive valgt.

Stort tillykke til de 15 kandidater, der er valgt ind! 

De kandidater, der ikke har fået en plads i lokaludvalget, vil automatisk få en suppleantplads, såfremt de ved tilmelding har angivet, at de ønsker dette.

Hvad sker der herfra?

Det nyvalgte lokaludvalg bliver formelt godkendt af Borgerrepræsentationen torsdag den 24. marts. Til den tid ved vi derfor også, hvem de politiske partier har udpeget til at sidde i lokaludvalget.

Den 25. marts om aftenen inviterer vi til en offentligt forårskur, hvor der vil blive taget afsked med det afgående lokaludvalg og budt velkommen til det nye lokaludvalg. Alle er velkomne til at kigge forbi.