Her er vores bydelsplan for 2023-2026

I bydelsplanen giver vi vores bud på en balanceret udvikling af Christianshavn, som tager udgangspunkt i, at alle skal kunne være her, mens bydelen vokser.

Christianshavn er ramme for et godt hverdagsliv og har også en stor tiltrækningskraft på folk og aktiviteter udefra. Bydelen vokser; senest med Margretheholm og Papirøen og senere skal Nyholm, Refshaleøen og Lynetteholm også udvikles.

Byudviklingen på Christianshavn er markant, og den har følger for christianshavnernes hverdagsliv. I bydelsplanen kommer vi derfor ind på mange forskellige forhold, som kan være med et at understøtte en balanceret udvikling af Christianshavn, hvor by og liv følges ad, samtidig med at bydelen vokser.

Vi tager udgangspunkt i 6 temaer. De er:

  1. Bolig & Byliv
  2. Trafik & Transport
  3. Byudvikling
  4. Havnen
  5. Klima & Natur
  6. Kultur & Idrætslivs

Hvert tema indledes med en overordnet vision, hvorpå vi gør nogle konkrete nedslag på udfordringer og ønsker inden for hvert tema.

Læs Christianshavns Bydelsplan 2023-2026 her:

Christianshavns Bydelsplan 2023-2026

Handleplan og realisering af bydelsplanen

Repræsentantskabets tiltrådte bydelsplanen den 13. april. Dermed blev den overordnede vision for bydelen vedtaget. Nu begynder arbejdet med at udforme en konkret handleplan for, hvordan vi vil arbejde og fremme vores ønsker i bydelsplanen.

Handleplanen vil blive revideret og evalueret en gang om året i samarbejde med repræsentantskabet til bydelsplanen.

Bliv en del af Repræsentantskabet

Bliv en del af Christianshavns Lokaludvalgs repræsentantskab

Repræsentantskabet inviteres én gang om året til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen.

Kommissoriet for lokaludvalg definerer repræsentantskabet som bestående af brugerbestyrelser samt foreninger i lokaludvalgets område. Én fra hver brugerbestyrelse og/eller forening kan deltage i repræsentantskabet.

Skriv til bx1r@kk.dk, hvis du ønsker at sidde med i Christianshavns Lokaludvalgs repræsentantskab til bydelsplanen.