Her er vores ønsker til budget 2024

Vi har sendt vores ønsker til kommunens budget for 2024 til Økonomiforvaltningen på Rådhuset.

Lokaludvalgene i Københavns Kommune er høringspart i sager, der har særlig betydning for de enkelte bydele. Det gælder også i forbindelse med kommunens budgetforslag, hvor vi har mulighed for at fremsætte budgetønsker og bemærkninger. 

Det sker af to omgange i juni og i august med det formål, at Borgerrepræsentationens medlemmer tidligt i processen kan modtage høringsparternes ønsker og bemærkninger til årets budgetforslag.

Til budgetforslag 2024 holder vi fast i ønsker, som vi tidligere har fremsat.  

Vores ønsker:

Cykelsti på Refshalevej mellem Noma og Børnebyen

Refshalevej er den mest sikre vej mellem Margretheholm og skolerne samt børneinstitutionerne i det centrale Christianshavn.

Da Margretheholm er et område med 2-3.000 indbyggere, hvoraf mange er børnefamilier, og da man nu bør prioritere projekter, som i hovedsagen kommer de lokale i vores bydele til gode, foreslår vi, at Borgerrepræsentationen afsætter penge til dette forbedringsprojekt.

Ny indretning af Christianshavns Torv

Det er afgørende for os, at indretningen af Christianshavns Torv tager udgangspunkt i, at torvet skal være for alle. Derfor har vi sendt et oplæg om en ny indretning af torvet, der bl.a. inkluderer:

  • ny belysning
  • udskiftning af den eksisterende offentlige toiletbygning

Derudover ser vi projektet for Christianshavns Torv i sammenhæng med Torvegade-projektet, som der blev sat penge af til i Overførselssagen 2022-23.

Trafikregulering ved Lille Langebro ved Langebrogade

Vi ønsker, at der bliver bedre regulering af trafikken nedenfor Lille Langebro ved Langebrogade og trafikken på Promenaden mellem Lille Langebro og Knippelsbro.

Genopretning af Bådsmandsstræde

Vi foreslår, at strækningen mellem Prinsessegade og Christianshavns Voldgade genoprettes hurtigst muligt. Den nuværende tilstand medfør mangelfuld tilgængelighed, fremkommelighed og trafiksikkerhed, ligesom der ved regn er problemer med store vandpytter.

Etablering af elevatorer i Christianshavns Beboerhus i Dronningensgade

Vi ønsker bedre og sikre adgangsforhold til 1. sal for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Ressourcer til at håndhæve reglerne om bopælspligt

Vi foreslår, at kommunen afsætter midler til at fremskaffes boliger i den eksisterende boligmasse bl.a. ved at afsætte flere ressourcer til at håndhæve reglerne om bopælspligt for at afhjælpe boligmanglen i København.