Her er vores ønsker til udviklingen af Nyholm

Snart falder der af afgørelse i sagen om den udvidede fredning af Nyholm – og derfor har vi konkretiseret vores ønsker til udviklingen af området.

Siden det blev offentliggjort at forsvaret fraflytter Nyholm, har vi i lokaludvalget fulgt sagen tæt. Snart falder der af afgørelse i sagen om den udvidede fredning af Nyholm – og derfor har vi konkretiseret vores ønsker til udviklingen af området. Vi vurderer, at der er udsigt til at størstedelen af Nyholm bliver fredet – og her er hvad vi er enige om at spille ind med til politikerne på rådhuset og i Folketinget:

Vi ønsker generelt: 

  • at Staten beholder Nyholm, men overfører området fra Forsvarsministeriet til Kulturministeriet i lighed med bl.a. Kronborg og Søfortet Trekroner.
  • at nybyggeri udenfor de fredede områder og fortidsmindebeskyttelseslinjen sker med respekt for de fredede og bevaringsværdige bygninger.
  • at Flådens Leje, vandet vest for Nyholm, kan anvendes til vandrelaterede aktiviteter.
  • at der udarbejdes en helhedsplan for hele Nyholm samt Flådens Leje.

Derudover ser vi gerne,

  • at der etableres almene boliger i form af både ungdoms-, senior- og plejeboliger. Gerne i eksperimenterende bæredygtige boformer – fx i Officersskolens bygninger eller i nybyggeri på det ikke fredede område bag Søværnets Teknikskole.
  • At der også tilføres ”liv” i området ved at etablere café, restaurant, musik, teater, f. eks. i Spanteloftsbygningen ved Søminegraven, sammen med lokaler til møder, koncerter og teater.

     
  • At området bliver bilfrit (ærindekørsel undtaget) – og at Kongebroen genetableres som bro.
  • At Mastekranen og Hovedvagten (Under Kronen) m. fl. kan anvendes til et museumscenter for søfarten sammen med de eksisterende museumsskibe, Træskibssammenslutningen og arbejdende værksteder.

Lokaludvalget anbefaler ikke anlæggelse af en husbådehavn, da bådene i størrelse og udseende er for dominerende og vil ændre Nyholms profil og historiske udtryk.

Se en mere detaljeret liste over vores ønsker til Nyholms udvikling her.