Hoteltrafik skaber bekymring - vi har en løsning

Vi er bekymrede for trafikken til og fra hotel NH Collection Copenhagen i Strandgade. Vi har sendt et forslag til forvaltningen, som vi mener, kan begrænse trafikgenerne i området.

Vi har længe være optaget Ørkenfortes omdannelse til hotel og senest har vi rettet henvendelse til teknik- og miljøborgmesteren, såvel som forvaltningen, om trafikafviklingen til og fra hotellet. Vi er bekymrede for, at den autoriserede trafik til og fra NH Collection Copenhagen vil betyde øget trafik i området - og at trafikken til og fra hotellet vil blive ledt fra Knippelsbrogade og neden om Christians Kirke. 

Lokaludvalgets løsning på trafik til og fra Ørkenfortet er følgende: 

  • Den anlagte vendeplads nær havnefronten på de to ejendomme anvendes som vendeplads for al trafik til og fra Ørkenfortet – herunder busser, varebiler, taxaer, renovationskøretøjer etc.
  • Busser parkerer langs hotellets sydfacade.
  • Samme sted kan anlægges venteplads for taxaer.
  • Ved udkørslen fra Knippelsbrogade til Strandgade opsættes trafiktavle ”Påbudt venstresving”.
  • Hotellets forplads ensrettes som vist på vedlagte tegning af 15. februar 2022.
  • Strandgade må ikke bruges til på- og afstigning af buspassagerer eller som holdeplads for busser.

Vi håber, at vores forslag vil blive taget godt imod og at netop kan undgå at få tungtrafik rundt om Christians Kirke med mere.