Hvad betyder anlæg af Lynetteholm for miljøet?

VVM-redegørelsen for Lynetteholmen sendes i offentlig høring – I den anledning holder vi et digitalt borgermøde i samarbejde med Indre By Lokaludvalg.

Den 16. november offentliggøres VVM-redegørelsen for Lynetteholmen. VVM-redegørelsen er et af de første led i planprocessen for projektet og beskriver de miljømæssige konsekvenser, der forventes ved anlæg af Lynetteholmen.

Det vil blandt andet sige at redegørelsen skal klargøre, hvad anlægget vil betyde for Øresund og vandforholdene i Københavns Havn mm.

VVM belyst gennem tre emner

En VVM-redegørelse er ikke altid lige let at forstå - og derfor går vi til den gennem tre udvalgte emner: Økonomi, jorddeponering og klimasikring. De tre emner bliver belyst af eksterne oplægsholdere, og derefter vil der være en fælles debat med publikum. 

Bemærk at transport og trafikale aspekter ved anlæggelsen af Lynetteholmen ikke indgår direkte i VVM-redegørelsen. Spørgsmål vedrørende østlig-ringvej og metro-udbygningen vil blive behandlet separat i en senere redegørelse. 

VVM-redegørelsen vil være i offentlig høring fra den 16.november - 11. januar. fra den 30. november - den 25. januar.

Deltagelse - tid og sted

Borgermødet finder sted: 

OBS. Da VVM-redegørelsene er forsinket og først offentliggøres den 30. november har vi valgt at aflyse borgermøde og afholder det først i det nye år. 

 

Mødet afvikles digitalt. Når vi nærmer os mødedatoen vil vi være klar med et link på vores hjemmeside og på vores facebook, som borgere kan benytte for at deltage i mødet. 

Det vil ikke være muligt at deltage fysisk til borgermødet på grund af myndighedernes nye retningslinjer og anvisninger i forbindelse med coronavirus. 

Program og link til mødet følger.