Hvordan forholder man sig til et projekt som Lynetteholm?

Det giver Jens Kvorning, som er arkitekt og professor emeritus ved Institut for Kunst og Bygningskultur på Det Kongelige Akademi her sit bud på.

Vi skulle oprindeligt have afholdt et borgermøde om Lynetteholm i anledeningen af, at anlægsprojektet miljøvurderingsrapport er sendt i offentlig høring. Men på grund af corona aflyste vi mødet og derfor har vi istedet fået vores oplægsholdere til at sende os, der oplæg som videoer.

Nedenfor er således to versioner fra Jens Kvorning - en kort (ca. 11 min.) og en lang (ca. 20 min.) udgave, som giver indsigt i, hvordan man kan forholde sig til et projekt som Lynetteholm og hvilke parameter han mener, at vi som christianshavnere og københavnerne bør være opmærksomme på ved et sådant anlægsprojekt. 

Her den "lange" version:  

Her den "korte" version: 

Se også indlæg vedr. klimasikring og jordeponering her:

-  Klimasikring: Lynetteholm: Klimaændringer og klimasikring af København - YouTube

- Jorddeponering: Bliv klogere på overskudsjord | Christianshavns Lokaludvalg (kk.dk)