Inderhavnsbroen skal have udskiftet bundskinner

Renoveringen tager ca. halvandet år og kan medføre støj, men broen vil kun kortvarigt være afspærret for trafik af sikkerhedsmæssige hensyn.

Inderhavnsbroens skal renoveres og have udskiftet bundskinner. Renoveringsarbejdet forventes at medføre støj i perioden fra 1. december 2023 til 1. marts 2024, men betyder heldigvis ikke at broen lukkes for passage.Af sikkerhedsmæssige årsager vil det kun være nødvendigt at afspærre broen helt i korte perioder i løbet af de halvandet år, hvor renoveringen finder sted.

Renoveringsarbejdet vil blive udført i dagtimerne mandag til fredag 07.00–19.00, samt lørdag 08.00-17.00.

Forvaltningen forventer at arbejdet på Indre By-siden kan afsluttes i løbet af sommeren 2024, hvorefter arbejdet med Christianshavns-siden kan igangsættes. Der er etableret en byggeplads på Havnegade-siden.Hele projektet forventes afsluttet medio 2025. Når broen afspærres for passage varsles det via skilte ved broen.  

Se evt. det orienterende brev vi har fået fra forvaltningen herunder.