Indstil kandidater til Havnens Pris

Igen i år uddeler vi Havnens Pris og efterlyser derfor forslag til dette års prismodtagere.

Hvert år i august uddeler vi Havnens Pris til en person, en forening eller institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for Christianshavn og christianshavnerne.

Nu er det derfor blevet tid til at komme med forslag til prismodtagere for 2023. Alle kan indstille kandidater. Det gøres ved at sende en mail til lokaludvalget med et begrundet forslag inden den 21. august.

Lokaludvalget træffer beslutning om, hvem der skal modtage prisen ud fra de indkomne forslag i deres møde i august. Prisen overrækkes officielt på Christianshavnerdagen, som i år finder sted søndag den 3. september i Sankt Annæ Gade.

Sidste års prismodtagere

Sidste år gik Havnens Pris til Poul Cohrt og Marie Markus. Poul Cohrt fik prisen for hans mangeårige engagement på Christianshavn og indsats for lokalsamfundet. Som tidligere forperson for lokaludvalget igennem 13 år og som skribent på lokalavisen Christianshavneren, har Poul Cohrt sat sit præg på Christianshavn.

Marie Markus fik prisen for hendes medvirken til at planlægge og afvikle Beboerhusets Sankt Hans-fester og for at starte Plastikposefrit Christianshavn, hvor en gruppe kvinder syr stofposer til lokale butikker, så kunder ikke skal købe plastikposer til deres varer.

Om Havnens Pris

  • Lokaludvalget træffer beslutning om Havnens Pris hvert år i august.
  • Udover anerkendelsen består Havnens Pris af 1 kr. pr. indbygger på Christianshavn pr 31. marts 2023, dvs. 13.248 kr.
  • Forslag til prismodtagere sendes til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk inden den 21. august.