Informationsmøde om planerne for Pusher Street

Bliv klogere på arbejdet med at lukke Pusher Street og politiets indsats i forhold til at opretholde trygheden på Christiania, Christianshavn og resten af byen.

I samarbejde med Københavns Kommune inviterer vi til informationsmøde om planerne for Pusher Street. 

Christianias Fællesmøde besluttede den 27. august 2023, at Pusher Street skal lukkes, på en måde, så salget og volden ikke spreder sig til områderne omkring Pusher Street.

Christiania, Københavns Kommune, Københavns Politi, Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Justitsministeriet har i fællesskab taget initiativ til at udarbejde en helhedsplan for Pusher Street. På informationsmødet kan du høre mere om status på arbejdet, som skal føre til en permanent nedlukning af Pusher Street i foråret 2024. 

Nedgang i hashsalget i Pusherstreet
I lokaludvalget støtter vi Christiania i deres ønske om at lukke Pusher Street. Vi ønsker også, at der sættes en stopper for den vold og kriminalitet, som er fulgt i kølvandet på handlen i gaden. Det er en form for lovløshed, som ingen er tjent med. 

Til informationsmødet ser vi derfor frem til at blive klogere på de konkrete planer for den permanente lukning af gaden og til høre, hvilke spørgsmål christianshavnerne ligger inde med. 

Københavns Politi vil være tilstedet på mødet og de vil uddybe, hvordan de vil opretholde trygheden på Christiania, Christianshavn og de andre bydele i København, hvor der er frygt for at hash-salget flytter hen. 

Politiet fortæller blandt andet, at de allerede nu oplever en nedgang i hashsalget i Pusher Street, som følge af de såkaldte "tilvænningsnedlukninger", som politiet har gennemført henover vinteren. 

Deltag i informationsmøde 
Mødet er offentligt og alle er velkomne. Tilmeldingsfristen er den 13. marts kl. 12. 
Tilmeld dig mødet her.

  • Tid: Onsdag den 13. marts kl. 19.00 - 20.30
  • Sted: Christianshavns Beboerhus, Salen, Dronningensgade 34.

Program (med forbehold for ændringer

  • Velkomst ved Christianshavns Lokaludvalg
  • Hvad er en helhedsplan (for Pusher Street) ved Københavns Kommune
  • Seneste nyt fra Christiania
  • Københavns Politis indsatser i forbindelse med lukning af Pusher Street
  • Åben spørgetid og dialog