Ja tak til en udvidet fredning af Nyholm

Slots- og Kulturstyrelsen foreslår en udvidet fredning af Nyholm, som dækker over 9 bygninger og 3 tilhørende arealer - vi er begejstrede og af den grund også tidligt ude med vores høringssvar

Slots- og Kulturstyrelsen har sendt et forslag om en udvidet fredning af Nyholm i høring. Den dækker over 12 yderligere matrikelnumre - ni bygninger (orange) og 4 (beige) tilhørende arealer – heri blandt Søværnets Officersskole og arealet rundt om skolen, samt den nærtliggende sportsplads, Marsmarken. 

Undersøgelse af anvendelsesmuligheder - og forlydender om plejehjem

Høringen varer frem til den 31. august 2021, da man parallelt med høringsprocessen, også har sat gang i en undersøgelse af fredningsværdier og anvendelsesmulighederne for de berørte bygninger og omgivelser på Nyholm.

Undersøgelsen bliver udført i et samarbejde mellem Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Varmings Tegnestue og vi er naturlig også spændte på at høre, hvilke konklusioner de når frem til.

Indtilvidere har vi bidt mærke i, at der flere partier på Rådhuset har tilkendegivet et ønske om at etablere et plejehjem på Nyholm. Det fremgår af budgetaftalen for kommunens overskydende midler fra sidste års budget. 

Respekt for Nyholms maritime 

Ikke desto mindre kan vi kun være begejstrede for forslaget om den udvidede fredning og har netop indsendt vores høringssvar til styrelsen, hvor vi redegør for vores engagement og de initiativer vi har sat i værk for at løfte sagen i retningen, hvor respekten for Nyholms maritime og historiske funktion bevares.

Vi konkluderer derfor også, at Christianshavns Lokaludvalg med glæde kan give sin fulde tilslutning til fredningsforslaget. Vi ønsker dog også fortsat at blive inddraget i arbejdet med udviklingen af området, når fredningsforslaget forhåbentlig bliver vedtaget i august.

  • Se mere om høringen her: Nyholm - Høringsbrev om fredningsudvidelse af Holmen, København.pdf (kk.dk),
  • Bliv klogere på sagen og Nyholm her: Nyholm - kulturhistorisk perle i Københavns Havn | Christianshavns Lokaludvalg (kk.dk). 
  • Link til Slots- og Kulturstyrelsen: Fredninger i høring (slks.dk)