København skal have en samlet plan for kulturhuse og biblioteker

Kultur- og Fritidsforvaltningen er i gang med at samle input til den kommende kultur- og biblioteksplan, som skal gælde fra 2025. Vi har sendt vores første anbefalinger til forvaltningen.

Den kommende kultur- og biblioteksplan, også omtalt som KUBI-planen, skal bidrage til realiseringen af den nye kultur- og fritidspolitik, som blev vedtaget i marts 2023. Planen skal danne ramme for de kommende års udvikling af byens biblioteker og kulturhuse. 

Vi har sendt vores første anbefalinger, som vi håber, at Kultur- og Fritidsforvaltningen vil tage med i udviklingen af den kommende KUBI-plan. 

Her er et udpluk af vores anbefalinger til forvaltningen:  

Bibliotekerne skal være for alle

Biblioteksloven har klare bestemmelser om formål samt om alle borgeres lige adgang til folkebiblioteket. Derfor mener vi, at biblioteket skal være inkluderende for alle målgrupper. Den kommende KUBI-plan bør således indeholde bud på, hvordan man får borgere, som i dag ikke bruger bibliotekerne, til at bruge dem, og hvordan man får borgerne inspireret til at låne bøger. 

Biblioteker og kulturhuse bør være forankret i lokalområderne 

Kulturhuse og biblioteker bør være godt forankret i de enkelte bydele, da alle bydele i København er forskellige. Med den gældende biblioteksplan er der i for høj grad fokus på en centralistisk styring og ensretning af bibliotekernes tilbud til borgerne. Vi efterlyser bl.a. fleksibilitet i indretningen på bibliotekerne, hvor der er plads til at profilere og understøtte de enkelte lokalområder. Bibliotekerne bør desuden orientere sig mere mod brugerne og lokalområderne, hvor personalet er tæt på og har viden om bydelen. 

Samspil mellem aktører i bydelen 

Vi efterlyser mere samspil med de lokale kultur-, sport- og fritidsinstitutioner på Christianshavn. Overordnet bør den nye KUBI-plan sikre lokal synergi mellem kultur, sport og fritid. Dertil bør forvaltningen inddrage borgere og brugere i større omfang – fx ved at oprette brugerråd på alle biblioteker og kulturhuse. 

Kommende kulturhuse

Med byudviklingen på Refshaleøen vil der opstå et fremtidigt behov for et kulturhus på Refshaleøen. Det bør indtænkes i den kommende KUBI-plan. Derudover opfordrer vi til, at der skal være tider til lokale skoler og til svømmeklubber i det kommende Vandkulturhus på Papirøen. 

Læs vores brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen med anbefalinger til KUBI-planen.

Dialogmøde med Kultur- og Fritidsforvaltningen 

Kultur- og Fritidsforvaltningen er netop nu i gang med at samle input fra borgere, lokaludvalg og lokale aktører i de enkelte bydele til, hvad biblioteker og kulturhuse skal kunne i de kommende år. Vi deltager bl.a. i et dialogmøde med forvaltningen d. 29. februar, hvor vi sammen med andre lokale aktører på Christianshavn skal drøfte fremtidens kulturhuse og biblioteker. 

Hvad mener I? 

Vi vil meget gerne høre jeres input til, hvordan Københavns Kommunes kulturhuse og biblioteker skal se ud i fremtiden, samt hvilken retning der skal sættes på Christianshavn?

Hvad skal fx Christianshavns Bibliotek fokusere på? Skal der være mere litteratur eller flere arrangementer? Hvordan kan biblioteket forankres i lokalområdet? Hvad synes I om bibliotekets åbningstider, faciliteter og generelle tilbud? 

Vi vil meget gerne høre fra jer. Giv os jeres input på Facebook eller ved at sende os en mail til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk. Skriv til os senest tirsdag d. 27. februar, så tager vi det med videre til Kultur- og Fritidsforvaltningen.