Københavns Havn er blevet screenet for nye bademuligheder

Vi er dykket ned i bruttolisten over forslag til nye bademuligheder og er landet på fem badesteder, som vi ønsker Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med på Christianshavn.

I løbet af foråret har Kultur- og Fritidsforvaltningen foretaget en screening af indretningen de af nuværende badesteder (havnebade, badezoner og dyppezoner) for at pege på nye tiltag, som kan forbedre de eksisterende faciliteter, samt give et overblik over mulighederne for at etablere og placere nye badesteder i havnen.

Tre badesteder på Refshaleøen og to på HolmenDer er udpeget 8 nye bademuligheder på Christianshavn, hvoraf vi foreslår, at man arbejder videre med fem på det foreliggende grundlag. Det drejer sig om:

  • Et nyt bassin ved Refshaleøen Sdr. Refshalebassin
  • Et nyt bassin ved Refshaleøen ved Cafe Halvandet
  • Et nyt bassin ved Refshaleøen ud mod havnen (foran skaterbanen ved Reffen)

Samt i et nyt bassin ved området nord for Operaen og et nyt badested i Erdkehlgraven ved kanonbådsskurene. Vi har dog det forbehold, at vi gerne vil vide hvor stor en geografisk udstrækning badezonen tiltænkes at få, ligesom forvaltningen også peger på at kvaliteten af badevandet skal afdækkes.

Fraråder badezoner ved Krøyers Plads, Nordatlantens Brygge og OperaparkenOmvendt foreslår vi, at forvaltningen ikke arbejder videre med mulighederne for badezoner ved Nordatlantens Brygge, Krøyers Plads og Operaparken. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og By&Havn arbejde videre med screeningen. Vi har gjort opmærksom på, at vi gerne vil inddrages i det videre arbejde med de mulige badezoner på Christianshavn.  

Oversigten over forvaltningens anbefalinger til nye badesteder, samt de muligvis egnede nye badesteder er udarbejdet med afsæt i kriterier om ejerforhold, badevandskvalitet, lokal opbakning, havnetrafik.Den samlede liste over bademuligheder i havnen kan se på et kort i bilag 2 til Kultur- og Fritidsforvaltningens behandlingen af sagen, hvor et screeningnotat (bilag 1) viser skitseringer af enkelte badersteder, som er nævnt ovenfor. 

Det bemærkes, at der endnu ikke er taget stilling til om nogle af forslagene skal realiseres.