Københavns mini-budget er landet

Der er indgået politisk aftale på rådhuset om de midler, der ikke blev brugt i 2023. På Christianshavn er der blandt andet sat penge af til omlægning af Pusher Street og givet en hensigtserklæring om at sikre en bedre indretning af Christianshavns Torv.

Tirsdag den 19. marts indgik Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti en aftale om den såkaldte Overførselssag, hvor pengene, der ikke er blevet brugt i det forgangne år, fordeles på nye poster.  

En stor del af pengene i aftalen går til kommunale kerneopgaver på børne- og socialområdet. Der er bl.a. sat penge af til kommunens dagtilbud og til det specialiserede socialområde, herunder alkoholbehandling og botilbudspladser. 

Penge til Christiania og hensigtserklæring om forbedringer til Christianshavns Torv
Specifikt for Christianshavn er der sat 15. mio. kr. af til en forandringsplan for Pusher Street. Christiania, Københavns Kommune og statslige myndigheder har siden midten af 2023 arbejdet aktivt sammen om at sætte en stopper for den ulovlige stofhandel og tiltagende vold og utryghed i Pusher Street. Sammen har de udarbejdet en forandringsplan for Pusher Street, og med overførselssagen bidrager kommunen med sin del til realiseringen af første fase i planen. Staten bidrager med 14,3 mio. kr.

Budgetparterne er også blevet enige om at fremme en ny og indbydende indretning af Christianshavns Torv, og det skal ske i forbindelse med trafikomlægningen af Torvegade. Der er således ikke afsat penge til projektet, men der er givet en hensigtserklæring. Den husker vi naturligvis på. 

Lidt tørt og lidt vådt: Refshalevej og flydende øer i Københavns Havn 
Refshalevej er i dag den eneste vej ud til Refshaleøen, og på længere sigt til Lynetteholm. Derfor er der sat gang i en miljøkonsekvensvurdering for den del af Refshalevej, som løber langs Minebådsgraven og ud mod Refshaleøen. Der manglede imidlertid en restfinansiering til at færdiggøre miljøkonsekvensvurderingen, og den har man nu fundet ved Overførselssagen.  

Derudover blev der givet penge til et nyt initiativ, der skal belyse muligheden for at placere 9-12 små flydende øer i Københavns Havn, samt deres koncept og design. Vi har kun hørt lidt om ideen og derfor ser vi frem til at blive klogere på initiativet. 

Det arbejder vi fortsat på
I lokaludvalget havde vi håbet på, at partierne også havde fundet penge til at gå videre med planer om et Aktivitetscenter for Ældre i Prinsessegade og til en løsning, der kan dæmme op for det trafikkaos, der er ved Lille Langebro. Vi arbejder selvfølgelig for, at de sager fortsat bliver til noget.

Dyk ned i budgetaftalen her: Overførselssag 2023-2024