Kom til møde om det lokale miljøarbejde på Christianshavn

Vil du være med i vores Miljøgruppe eller bare høre om vores arbejde, så kom til arbejdsgruppemøde i Christianshavns Beboerhuset tirsdag den 11.januar 2022, kl. 17-19 i Nisten.

På mødet vil vi fortælle om de projekter og aktiviteter, vi står bag og de nye som vi har planlagt. Vi vil naturligvis også diskutere, hvad vi kan gøre i fællesskab, så Christianshavn får et endnu bedre fysisk – og gerne også psykisk – bymiljø.

Det er uforpligtende at være med til mødet, så bare mød op, hvis du har noget på hjerte i forhold til det lokale miljøarbejde. Vi vil nemlig meget gerne høre din mening og dine ideer til, hvilke projekter og sager vi skal gå videre med.

Baggrund for mødet 

I september gennemførte vi en borgerpanelsundersøgelse om, hvad det lokale miljøarbejde på Christianshavn skal omfatte i 2022. Undersøgelsen viste, at de tre overordnede temaer, som flest synes er vigtigst er støjforurening, luftforurening og risiko for oversvømmelse ved skybrud og stormflod.

Og mere konkret vil christianshavnerne gerne have at det lokale miljøarbejde tager udgangspunkt i miljøudfordringer og -løsninger i forhold til trafik – som fx støj- og luftforurening, deleordninger for ladcykler og el-biler, offentlig transport og lignende – samt begrønning – fx i form af gadehaver, træer, grønne altaner, taghaver og lign. Christianshavnerne er optaget af miljøet

Af undersøgelsen fremgik det også at flere christianshavnere synes, at miljøarbejdet i vores bydel skal prioriteres højt og flere af panelets medlemmer gav også udtryk for, at de kunne have lyst til at engagere sig yderligere i arbejdet med at forbedre bymiljøet på Christianshavn. 

I lokaludvalget glæder vi os over interessen for det lokale miljøarbejde og derfor håber vi naturlivis også, at mødet kan give anledning til at endnu flere melder sig ind i arbejdsgruppen og bliver en del af den gruppe, der gør en forskel for de grønne og blåmiljø på Christianshavn. 

Se borgerpanels undersøgelsen her.