Konsekvenser ved Lynetteholm til debat

Den 11. oktober diskuterede vi konsekvenserne ved Lynetteholm med fokus på byudvikling og infrastruktur.

Mødet var det første af to, som lokaludvalget står bag i forbindelse med den offentlige høring af den strategiske miljøvurdering af projektet. Mødet blev indledtes med oplæg fra to fageksperter områder, nemlig: Jens Kvorning, arkitekt og byplanlægger og Otto Anker Nielsen, professor ved DTUs transportafdeling.

Input til høringssvar

Vi fik mange gode input til vores høringssvar og arbejder bl.a. videre med flere pointer fra mødet - heriblandt tæt by versus spredt by, trafikprognoser og deres grundlag, den indre perimeters udformning (fliget linje) og muligheden for underjordisk infrastruktur inden jordopfyldning.

Christianshavns Kvarter deltog ved mødet og optog de to oplæg, som kan ses som video her. Ellers kan man på egen hånd klikke sig igennem de to oplæg i filerne nedenfor. Vi tager fortsat imod input fra christianshavnernes til lokaludvalgets høringssvar. De kan evt. sendes til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.   

Møde om Lynetteholm #2

Vores andet møde om Lynetteholm fokusere på klimasikring- og miljøhensyn. Det finder sted den 25. oktober, kl. 19-21. Se programmet og følg lokaludvalgets aktiviteter her.

Om den strategiske miljøvurdering

Den strategiske miljøvurdering er i offentlig høring frem til den 9. januar 2023. Læs mere om Den Strategiske Miljøvurdering her.

    Billeder er hentet fra høringsmaterialet. Øverste billede illustrerer udsigten til Lynetteholms bygningsmasse og nederste billeder er en oversigt over byudviklings-arealet, Østhavnen - som Lynetteholm-projektet indgår i. 

    Faktaark om SMV for Lynetteholm