Kortlægning af trafiksikkerhed for børn

Vi ser nærmere på en tryghedskortlægning af børns veje til skole og fritidstilbud på Christianshavn. Har du et bud på, hvor der er trafikale udfordringer for børn i vores bydel, så giv os et praj.

Københavns Kommunen er i gang med større tryghedskortlæg af børns færden til skole og fritidstilbud. Vi er blevet bedt om at kvalificere kortlægningen på Christianshavn og vil derfor høre christianshavnernes bud på, hvor der er trafikale udfordringer for børn og unge i bydelen?

Fodgængerovergang i Prinsessegade er ikke glemt

Projektet formål er at forbedre børns muligheder for at cykle og gå i København gennem en stedsspecifik kortlægning af trygheden ved skoler og større fritidstilbud. Flere forvaltninger samarbejder om projektet og på nuværende tidspunkt foreligger overordnet kortmateriale, som vi er blevet bedt om at kvalificere.

Det gør vi naturligvis gerne, og benytter også lejligheden til at vifte med flaget (igen), angående ønsket om at få placeret en fodgængerovergang i Prinsessegade, der er bedre afstemt med indgangen til skolen.

Det skal dog siges, at allerede i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om ønsket – men vi håber på at dette projekt fremmer muligheden for at få det opfyldt.

Giv os et praj

Frem mod vores næste lokaludvalgsmøde den 24. marts ser nærmere på tryghedskortlægningen. Har du derfor er særligt sted eller strækning, hvor der er behov for at øge trafiksikkerhed for børns gang og cykling til diverse institutioner, så giv os et praj.

Send for eksempel en mail med en kort beskrivelse af stedet og problemet, samt evt. et billede og / eller en ”googlemaps-placering” af stedet.

Mailadressen er den samme: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk