Lokaludvalget har fokus på bopælspligten

Hvad betyder boligprisernes himmelflugt for Christianshavn?

De tårnhøje priser, som boliger på Papirøen tilsyneladende allerede handles til, før byggeriet er færdigt, har fået Christianshavns Lokaludvalg til at se på, hvad boligudviklingen betyder for Christianshavns ve og vel.

Frygten er, at tilstedeværelsen af en række beboere med en økonomi i den absolutte topklasse vil have en afsmittende effekt på Christianshavns servicefunktioner, restaurations- og butiksliv mm., hvilket ikke kan undgå at sætte sit præg på bydelen.

Lokaludvalget ser en sammenhæng mellem boligprisudviklingen på Christianshavn og det forhold, at der for forholdsvis mange boligers vedkommende ikke er bopælspligt.

Lokaludvalget har derfor opfordret kommunen til at stramme op på kontrollen af bopælspligten. I svaret redegør kommunen for kontrollen med boliger og for de lovgivningsmæssige rammer for denne kontrol.

Læs kommunes svar i dokumentet i højre sidemargin.