Lokaludvalgsmødet den 29. april aflyses

Corona-restriktionerne gør, at vi desværre er nødt til at aflyse lokaludvalgets møde onsdag den 29. april.