Lov om Lynetteholm vedtaget

Fredag den 4. juni vedtog Folketinget lovforslaget om Lynetteholm. Det giver udviklingsselskabet By & Havn I/S hjemmel til at anlægge halvøen i Københavns Havn.

Lovslaget træder i kraft den 1.juli og betyder bl.a., at By & Havn vil gå i gang med arbejdet med at oprette et modtageranlæg for jord på Refshaleøen og anlægges en adgangsvej mellem Refshaleøen og Prøvestenen.

Derudover vil en del af Kraftværkshaløen blive omdannet til arbejdsareal, og så vil selskabet begynde uddybningen af sejlrenden i Kronløbet og syd for Middelgrunden. Havbunden, der graves op, vil blive dumpet i Køge Bugt til klapning.

Flytning af rensningsanlæg skal ske på markedsvilkår

Forud for vedtagelsen af loven, fik Københavns 13 omegnskommuner og Frederiksberg lovning på, at rensningsanlægget Lynetten ikke skal tvangsflyttes, som led i anlægsprocessen. Rensningsanlægget er et fælles kommunalt anlæg, og derfor vil det få økonomiske konsekvenser for kommunerne, hvis man beslutter at flytte anlægget. Flyttes anlægget skal det ske på markedsvilkår. 

Se den såkaldte forståelsesaftale her: Kommunal politisk forståelse om Lynetteholm (trm.dk)

Om afstemningen  

Forslaget blev vedtaget med et relativt stort flertal. For stemte 85 (S, V, DF, SF, RV, KF, LA og Inger Støjberg (UFG)), imod stemte 12 (EL, NB, ALT og UFG), hverken for eller imod stemte 0.

Se Lovforslaget her: L 220 - 2020-21 (oversigt): Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm. / Folketinget (ft.dk)

Se pressemeddelelsen fra By&Havn her: Lynetteholm - Lynetteholm (byoghavn.dk)

Se Altingets dækning af sagen her, hvor der nederst i linket er en informativ tidslinje over den politiske proces: Nu er Lynetteholm blevet til lov, men de reelle slagsmål udestår stadig - Altinget - Alt om politik: altinget.dk