Lynetteholm: Nu er der svar på de resterende spørgsmål fra vores debat i april

De spørgsmål som ikke blev besvaret til vores digitale borgermøde om Lynetteholm i foråret, har nu fået et svar. Se dem her.

Den 11. april stod vi, sammen med flere øvrige lokaludvalg og Tv 2 Lorry, bag en digital debat om Lynetteholm. På grund af debatformen, bad vi interesserede borger om at stille spørgsmål til debatpanelet på forhånd, men kun et fåtal af spørgsmålene nåede at blive besvaret på den tid, der var til rådighed.

Derfor bad vi efterfølgende Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune om at besvare spørgsmål af mere teknisk karakter, som efter den digitale debat, fortsat manglede et svar.

Det arbejde er nu gjort og besvarelserne kan ses i filen til højre.

Svarene er udarbejdet på baggrund af de eksisterende undersøgelsesrapporter for projektet med henvisning til mere information i de relevante rapporter.

Midler til trafikale tiltag ved Refshaleøen

I vores høringssvar til anlægsloven har vi lagt vægt på mulighederne for at regulere jordtransport, samt trafikale tiltag for at reducere de negative konsekvenser ved jordtransport.

I den forbindelse oplyser forvaltningen, at Københavns Kommune i overførselssagen for 2020 har afsat midler til trafikale tiltag i de berørte områder på Refshaleøen. Derudover har Københavns Kommune med anlægsloven opnået hjemmel til at regulere jordtransporten, når driften af deponiet sættes i gang.