Lynetteholm sat til debat på TV 2 Lorry

Lørdag den 11. april havde vi, sammen med fire andre lokaludvalg stablet et digitalt borgermøde på benene i samarbejde med TV 2 Lorry.

Borgermødet forløb i god tone, men der er fortsat et ønske fra borgerne om at få projektet belyst fra flere sider. Det fremgår af den facebook-begivenhed, som vi i lokaludvalgene havde oprettet i forbindelse med borgermødet. En borger kommenterer eksempelvis:

”Så fik vi taget hul på debatten, og tak til TV2 Lorry for det. Måske vi kunne få nogle opfølgende debatter med deltagelse fra diverse interesseorganisationer, byplanlæggere og repræsentanter fra omegnskommunerne, som har udtalt sig om projektet.”

Borgerens bemærkning er vi enige i - da vi gerne vil mere til bunds i debatten og høre fra sagen belyst fra flere vinkler.  

Mange spørgsmål mangler fortsat et svar

Forud for mødet havde lokaludvalgene indsamlet spørgsmål fra borgerne om Lynetteholm, som TV2 Lorry dernæst udvalgte til debatten. Det digitale format gjorde det nødvendigt at forberede en spørgerække, og det betød også at langt fra alle spørgsmål blev besvaret på mødet.

De spørgsmål, der mangler at blive besvaret er sendt til kommunens forvaltning og dem offentliggør vi, så snart de foreligger. Forvaltningen kan dog ikke svare på politiske spørgsmål, så derfor vil der fortsat være en del ubesvarede spørgsmål, som vi, og borgerne der har stillet dem, mangler svar på.

Vi håber derfor, at andre vil tage bolden op og fortsætte debatten. 

Supplerende høring

Frem til den 2. maj er endnu en rapport om Lynetteholm sendt i høring. Miljø- og Trafikstyrelsen har vurderet, at en række miljøforhold kræver en yderligere redegørelse. Den rapport, som nu er sendt i høring, er således et supplement til miljøkonsekvensrapporten fra november 2020 og handler om vandkvalitet og sejlrende dybder mv.  Høringsmaterialet til ”Høring af supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm” kan findes på trafikstyrelsens hjemmeside: VVM-liste (trafikstyrelsen.dk).

Fakta om borgermødet: 

  • Borgermødet blev sendt den 11. april kl. 19.55 – 21.00 på TV2 Lorrys egen tv-kanal og digitalt på TV 2 Lorrys hjemmeside.
  • Mellem 15-20.000 borgere så med hjemmefra
  • Panelet bestod af Overborgmester Lars Weiss fra Socialdemokratiet, medlem af Borgerrepræsentation Gorm Gunnarsen fra Enhedslisten, By & Havns administrerende direktør Anne Skovbro og selskabets salgs- og udviklingsdirektør Ingvar Hansen
  • By & Havn er byggeherre på Lynetteholm
  • Lokaludvalgene bag borgermødet var fra bydelene: Christianshavn, Indre By, Amager Øst, Amager Vest og Østerbro. 
  • Borgermødet kan fortsat ses på www.tv2lorry.dk