Lynetteholm: Udsæt høringsfrist, så vi kan blive ordentlig hørt!

Pga. de nuværende corona-restriktioner ser vi os desværre nødsaget til at aflyse det digitale borgermøde om Lynetteholm, som vi skulle have holdt sammen med Indre By Lokaludvalg den 13. januar.

Vi ønsker, at fristen for den offentlig høring af projektets VVM-undersøgelse bliver udsat. Et projekt af den størrelse og den tidshorisont bør kunne klare en kortvarig udsættelse.

Ideen med mødet var ellers, at lokaludvalgene skulle drøfte Lynetteholm med borgerne inden fristen den 25. januar for den offentlige høring om miljøkonsekvensrapporten for etablering af Lynetteholm.

Forbuddet mod at samles mere end fem personer og regeringens anbefaling om at aflyse alle fysiske aftaler, har gjort at vi har truffet den beslutning, da vi ikke kan gennemføre det digitale møde, som vi havde planlagt med kun fem personer. Den tekniske kvalitet vi har til rådighed på nuværende tidspunkt, mener vi er for utilstrækkelig til at gennemføre et tilfredsstillende borgermøde.

Fokus på borgerpanelundersøgelse og Benny Engelbrecht

I stedet fokuserer vi på resultaterne på af borgerpanelundersøgelsen, som vi sendte ud i går og har desuden anmodet transportminister Benny Engelbrecht om at forlænge høringsperioden vedr. miljøkonsekvensrapporten for etablering af Lynetteholm, så høringsperioden slutter en måned efter, at forsamlingsforbuddet er ophævet.

Det kunne give os en mulighed for at afholde et borgermøde, hvor vi, christianshavnere, såvel som københavnere m.fl. kunne komme i orde og få afløb for de mange spørgsmål, bekymringer og holdninger til projektet, som der måtte være.

I lyset af en tidshorisont på 30-40 år  

Planen er, at Lynetteholm skal være etableret om 30-40 år. Med en sådan planlægningshorisont har nogle måneders forlængelse af den offentlige høring om miljøkonsekvensrapporten for etablering af Lynetteholm næppe nogen praktisk betydning.

Lynetteholm er et meget stort projekt af væsentlig betydning for københavnerne, som der bør være en ordentlig offentlig debat om.

Har du noget på hjerte?

Vi opfordrer jer, som har noget på hjerte om Lynetteholm, til at skrive til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 25. januar på mailadressen vvm@tbst.dk – skriv ”Lynetteholm” i emnefeltet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen står for den offentlige høring og er myndighed på miljøkonsekvensrapporten for etablering af Lynetteholm.

Oplæg om klimaforhold 

I det første oplæg herunder gennemgår Jens Hesselbjerg Christensen fra Niels Bohr Instituttet nuværende og kommende klimaforhold med særligt fokus på København. Klimaforhold var et af de emner, der var på programmet for det aflyste møde. I det næste gennemgår Jens Kvorning, arkitekt og professor emeritus ved Institur for Kunst og Bygningskultur på Det Kongelige Akademi, hvad vi som københavnere bør have for øje, når vi forholder os til projektet. 

Alle interesserede er velkomne til at kommentere sagen på vores Facebook-side, hvor videoen også ligger eller til at skrive til os på christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk