Lynetteholms samlede miljøkonsekvenser bør beskrives før anlægslov

Anlægsloven for Lynetteholm er i offentlig høring, og der er frist på søndag 14. februar. Derfor har vi netop lagt sidste hånd på vores høringssvar, som kan ses her.

Anlægsloven for Lynetteholm er i offentlig høring, og der er frist på søndag 14. februar. Anlægsloven skal vedtages i Folketinget, der efter planen vil behandle den i marts. Vedtages loven kan anlægget af Lynetteholm gå i gang.

Derfor har vi netop lagt sidste hånd på vores høringssvar, og sendt det til Transportministeriet. Her påpeger vi, at den pressede tidsplan er stærkt kritisabel og efterlyser samtidig et overblik over Lynetteholm-projektets samlede miljøkonsekvenser: Vi mangler indsigt i, hvordan man vil tage hånd om klimasikring, byudvikling og infrastruktur? 

Det er endnu ikke beskrevet. Det er vores holdning, at en sådan samlet VVM-redegørelse bør gå forud for forslaget til anlægsloven. Se vores fulde høringssvar filen i højre side.  

Her er linket til høringsportalen: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)