Lyset fra Kløvermarkens Idrætsanlæg er for stærkt

Lysene fra Kløvermarkens kunstgræsbaner forstyrrer dyrelivet og beboere. Vi har bedt Kultur- og Fritidsforvaltningen om at tage hånd om problemet.

Vi har fået flere henvendelser fra borgere om, at lyset over boldbanerne på Kløvermarken lyser for kraftigt, lyser for længe og lyser langt udover, de områder, de er sat op til at oplyse – til stor gene for beboerne. Særligt kolonihaverne langs Kløvermarksvej og Midtdyssen på Christiania bliver oversvømmet af et stærkt hvidt lys i de sene aftentimer.

Vi har forståelse for, at idrætsanlægget på Kløvermarken skal være til rådighed for københavnerne i videst muligt omfang, men der bør tages et hensyn til dem, der bor eller opholder sig i nærområdet.

Går ud over dyrelivet

Det er desværre ikke kun beboerne i de omkringliggende områder, det går udover. Lysene forstyrrer også dyrelivet – særligt fuglelivet i og ved Indre og Ydre Stadsgrav.

Brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen

Medlemmer af vores arbejdsgruppe Miljøgruppen, der arbejder med natur og miljø på Christianshavn, har tidligere været i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om lysforureningen på boldbanerne. For at gøre kommunen yderligere opmærksom på problematikkerne, har vi nu sendt et brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Vi afventer svaret og håber, at forvaltningen vil tage hånd om problemet.

 

 

Læs vores brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen