Metro M5 – vi foretrækker lilla linjeføring

Vi givet vores bud på, hvad der bør indgå i miljøvurderingen af en kommende ny metro i København og foretrækker linjen, som går over Amager.

I Christianshavns Lokaludvalg foretrækker vi, at man arbejder videre med den lilla linjeføring, som på nuværende tidspunkt har ni stationer og går fra Københavns Hovedbanegård via Islands Brygge, Amagerbrogade og Refshaleøen til Lynetteholm.

Aflastning, men længere rejsetid

Hovedargumentet er, at den lilla linjeføring vil aflaste M1 og M2 på strækningen mellem Kongens Nytorv og Amagerbro, som er den mest belastede strækning på metronettet i øjeblikket.

Ulempen ved den lilla linje er imidlertid, at den medfører en dårligere betjening af både Lynetteholm og Refshaleøen. Den lilla linje har en svagere tilknytning til det øvrige banenet end den orange linje - det forlænger rejsetiden på den lilla linje.

Vi anbefaler derfor, at konsekvenserne ved at forlænge M5 lilla henover havnen, indgår i den kommende miljøvurdering for M5 - og at man vil afdække, hvordan man hurtigt kan komme videre med at forlænge linje mellem Lynetteholm og Østerport.

Afsøg muligheden for en station ved Operaen

Vi mener, at muligheden for metrobetjening af Dokøen, Nyholm, Arsenaløen og Frederiksholm undersøges.  Som det er nu er der nemlig kun planlagt en station på Refshaleøen og to stationer på Lynetteholm.En station ved for eksempel ved Operaen vil imidlertid kunne understøtte de offentlige transportmuligheder for at komme til og fra Operaen, det kommende vandkulturhus på Papirøen, såvel som uddannelsesinstitutionerne på Holmen mv.

Tunnellæg metroen mest mulig

I lokaludvalget foretrækker vi, at metroen nedgraves mest muligt - særligt i området ved Margretheholm Havn for at give plads til rekreative områder. Det er derfor også vores klare anbefaling, at man i den kommende miljøvurdering af M5, undersøger konsekvenserne herved i videste mulige omfang.  

Se lokaludvalgets høringssvar nedenfor, som også kommenterer på Østlig Ringvej.

Om idéfasehøringen

Fra den 5. september til den 31. oktober gennemførte Københavns kommune en idéfasehøring for Metrolinjen M5. 

Formålet med høringen var at indsamle offentlighedens ideer og kommentarer til de to forskellige forslag til linjeføring for M5, nemlig en orange linje og en lilla linje, forud for anlægsprojektets miljøkonsekvensvurdering.  

Vores perspektiv på M5: 

 • Vi foretrækker den lilla linjeføring, fordi den vil aflaste presset på M1 og M2 i havnesnittet
  • Ulempen ved linjen er imidlertid, at den vil have længere rejsetider til det øvrige banenet. Det giver en dårligere betjening af Refshaleøen og Lynetteholm.
  • Man bør derfor undersøge mulighederne for linjens nordlige forlængelses under havnen mellem Lynetteholm og Østerport med en forgrening til Nordhavn.

    
 • Metrolinjen bør nedgraves mest muligt
  • Mulighederne og konsekvenserne må afklares i miljøvurderingen.
  • Området ved Margretheholm Havn vil i takt med byudviklingen af Østhavnen få en endnu vigtigere betydning som rekreativt område og derfor er det særligt vigtigt her, at metroen graves ned.

    
 • En metrostation ved Operaen bør undersøges
  • Det vil være til glæde for Holmens undervisningsinstitutionerne, samt de rekreative og de kulturelle faciliteter i området, samt beboerne.
  • Forudsætningen for en station er i imidlertid også, at den er under jorden, samt at etableringen sker ved medfinansiering fra privat og ekstern-aktører.
  • Finansiering af metroen via byfortætning af det offentlige areal i området, ønsker vi ikke.

    
 • I lilla linjes sydlige ende ønsker vi, at man både afdækker den stiplede linjeføring med stoppet Amagerbro Syd og samt en linjeføring fra Prags Boulevard til Hovedbanegården i tilfældet af, at man planen om at udbygge Østhavnen (dvs. Lynetteholm mv.) udebliver. Denne linje vil nemlig fortsat lette presset på M1/M2.

   
 • Afværgetiltag som følge af klimabelastning både ved anlæg og drift skal uddybes og indgå i det videre arbejde med M5.