Modtagerne af Havnens Pris 2022 er fundet

Havnens Pris går i år til to kandidater: Poul Cohrt og Marie Markus, der begge har sat og stadig sætter konkrete aftryk på Christianshavn.

Havnens Pris 2022 går til Poul Cohrt for hans mangeårige engagement på Christianshavn og hans indsats for lokalsamfundet. Som tidligere formand for lokaludvalget igennem 13 år, og som skribent på og redaktør af lokalavisen Christianshavneren, er Poul med til at formidle og udbrede viden om Christianshavn – ligesom han var en dygtig formand i lokalvalget med sans for diplomati og kompromis.

Som en af de borgere, der har indstillet ham til prisen skriver: 

"Poul er på mange måder personificering af Christianshavn: Fuld af fest, farver og med plads til det hele - måske især det skæve. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen større ildsjæl, som igennem så mange år har arbejdet utrætteligt for lokalsamfundet. Både som medlem af lokaludvalget, men i høj grad også gennem sit virke som redaktør på lokalavisen Christianshavneren."

Det er vi meget enige i og derfor var vi heller ikke tvivl om, at Havnens Pris 2022 skulle gå til Poul.  

Havnens Pris 2022 går i år også til Marie Markus, da hun må siges at være en utrættelig ildsjæl. Igennem mange år har Marie sat initiativer i gang til gavn for enkelte eller flere mennesker på Christianshavn.

Marie Markus har som bestyrelsesmedlem af Christianshavns Beboerhus været aktiv i, at planlægge og afvikle beboerhusets Sankt Hans-fester. Hun var med til at starte Plastikposefrit Christianshavn, hvor en gruppe kvinder syr stofposer til lokale butikker, så kunder ikke skal købe plastikposer til deres varer.

Marie Markus er også en central person i miljøgruppen under Christianshavns Lokaludvalg, som bl.a. arrangerer den årlige forårsrengøring på Christianshavns Vold.

Stort tillykke til både Poul og Marie, der traditionen tro fik overrakt Havnens Pris til Christianshavnerdagen den 4. september.

Om Havnens Pris

Lokaludvalget uddeler Havnens Pris hvert år til en person, en forening eller institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for Christianshavn og christianshavnerne. Christianshavnerne stiller forslag om, hvem der skal være prismodtager, og på lokaludvalgets augustmøde træffer lokaludvalget beslutning om, hvem der skal modtage prisen ud fra de indkomne forslag.

Udover anerkendelsen består Havnens Pris af 1 kr. pr. indbygger på Christianshavn.

31. marts 2022 er indbyggertallet opgjort til 13.146 personer, hvilket giver en prissum på et tilsvarende beløb.