Mødeplan for 2021

Vi afholder som hovedregel lokaludvalgsmøder den sidste onsdag i måneden. I det kommende år har vi to undtagelser. Se den samlede mødeplan for lokaludvalgsmøderne i 2021.

Vi afholder som hovedregel lokaludvalgsmøder den sidste onsdag i måneden. I det kommende år har vi to undtagelser. Det gælder januar og december, hvor begge møder falder en onsdag tidligere end, hvad "reglen" siger. 

Her er mødedatoerne for 2021:

20. januar - mødested meddeles senere.

24. februar

24. marts

28. april

26. maj

24. juni - mødet holdes i Hal C, Arsenalvej 6.

25. august

29. september

27. oktober

24. november

15. december

Med forbehold for, at corona-situationen gør, at møderne må holdes på Teams, holdes møderne kl.18.30-21.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, medmindre andet er angivet.