Ny arbejdsgruppe skal arbejde med stormflodssikring

Hvis det ekstreme uvejr kommer, har Christianshavn brug for lokale stormflodssikringer. Det skal en ny arbejdsgruppe under lokaludvalget arbejde med - og det er desuden muligt at tage del i gruppen.

Christianshavn en udsat bydel, hvis stormen raser. Det oplevede vi bl.a. under stormen Bodil i 2013, hvor vandet gik over vandspejlet med store ødelæggelser til følge. Flere huse og kældre blev oversvømmet, og også Christiania blev hårdt ramt. I vores øjne var det blot et held, at metroen på Christianshavns Torv gik fri for vandmassernes indtrængen.

Stormen Bodil kaldes en 100-års hændelse, men klimaforandringerne betyder at hændelser, som denne rykkere tættere på. Vi har med andre ord udsigt til hyppigere tilfælde af voldsomme skybrud, ekstreme vindforhold, samt en gradvis vandstandsstigning.

Vi vurderer, at den ydre kystsikre af København ligger for langt ude i fremtiden til, at vi kan forlade os på denne løsning. Christianshavn ligger blot 1-2 meter over havoverfladen – og derfor bør vi handle nu - og lokalt!

Minimere og forebygge ødelæggelser

Vi har derfor nedsat en ny arbejdsgruppe, der skal arbejde med at minimere de ødelæggelser, som et voldsomt uvejr risikerer at have på vores bydel. I tæt samarbejde med Christianias Stormflodssikringsgruppe, som blev nedsat i 2019, vil arbejdsgruppen:

  • Udarbejde ét eller flere konkrete forslag til en lokal stormflodsindsats på Christianshavn
  • Samt indgå i dialog med relevante myndigheder om forslagenes gennemførelse

Arbejdsgruppen vil også holde sig orienteret om analyser, planer og initiativer, omhandler stormflodssikringstiltag på Christianshavn og i hovedstadsområdet.

Vær med

Arbejdsgruppen er åben for medlemmer - så interesserede christianshavnere er mere end velkomne til at tage del i arbejdet og møde op på vores arbejsdgruppemøder, som snarest muligt annonceres her på vores hjemmeside: Kalender | Christianshavns Lokaludvalg (kk.dk)

Her er arbejdsgruppens kommissorie.