Ny skraldesortering i byens rum

Vi skal sortere mere skrald, men hvor skal skraldebeholderne stå? Lige nu er kommunen i gang at kortlægge placeringen af 750 nye affaldssorteringssteder på offentlig gade.

Det er som bekendt godt for miljøet at sortere skrald og de næste par år skal vi sorterere endnu mere, end vi gør i dag. Kommunen har nemlig et mål om, at vi genanvender 70% af husholdningsaffaldet i 2024, og da vi med en forbedret affaldssortering kan reducere CO2-udledningen i byen markant. 

Derfor arbejdes der lige nu på et projektet, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen skal placere 750 nye såkaldte sorteringspunkter i København. På Christianshavn skal vi også finde plads til de nye sorteringspunkter, da vi bl.a.har mange små gårde, hvor det ikke er muligt at udføre den gængse affaldssortering.

Det vil derfor blive løst med de nye sorteringspunkter i det offentlige rum.

Foreslå placering 

Sorteringspunkterne kan være enten nedgravede beholdere, kuber eller affaldsskjul - alt efter hvad der passer til den enkelte bydel og det udvalgte sted. For hver bydel bliver der lavet et udkast, der viser mulige placeringer af sorteringspunkter og dette udkast kommer vi i lokaludvalget med indspark til. 

Vi hører dog gerne fra christianshavnere, som har forslag til, hvor de nye affaldssorteringspunkter vil være gode at få op, samt hvilken type skrald, de skal kunne modtage. Det kan gøres via mail: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk. 

Du har også mulighed for at foreslå placeringer via et kort på kommunens hjemmeside her: Maptionnaire

Anlægsarbejdet til de nye sorteringspunkter begynder i 2022 og varer frem til udgangen af 2023. Du kan læse mere om affaldsortering her: Sorteringspunkter til affald i København (kk.dk)