Ny strategi for en sikker by

Københavns Kommunen skal vedtage en ny Sikker-By Strategi. Vi er blevet bedt om at komme med input til udkastet, som vi mener har gode takter.

Sikker-By strategien tager udgangspunkt i fire fagprincipper, som er følgende:

  1. Kriminalitetstruede børn og unge
  2. Lokalområder med tryghedsudfordringer
  3. Fokus på rocker- og bandekriminalitet
  4. Fokus på forebyggelse af ekstremisme

Vi mener, de er gode og rumlige og vil gerne se, at man understøtter følgende på Christianshavn.

Styrk fundamentet for et godt skole- og ungdomsliv

På Christianshavn ser vi gerne en bred indsats, der styrker skole- og ungdomslivet og foreslår at støtten til idræts- og ungdomsklubber øges, samt at der skabes flere idræts- og fritidstilbud, da Christianshavn er den bydel, som har færrest idrætstilbud til unge i København.

Påvirk nattelivskulturen

Derudover vil vi også gerne skabe plads til, at de unge kan feste samtidig med, at vi ønsker at der udstedes færre natbevillinger og at åbningstider fremrykkes, således at der lukkes tidligere. I tilknytning hertil vil vi også gerne have at der kommer trygheds- og natteværter på Christianshavn, især på Broens Gadekøkken og Krøyers Plads i sommermånederne.

Indarbejd modeller for legalisering af hash

Endelig er det en kendt sag, at hashhandlen på Christiania skaber utryghed for beboerne omkring Christiania – og at de unge om sommeren på bryggerne ved fx Krøyers Plads tiltrækker hashhandlen til stor utryghed for beboere. Vi anbefaler derfor, at der i den nye Sikker By-strategi indgår modeller for legalisering af hashhandlen – såvel som vi også gerne ser Christianshavns lokale politistation genetableres for bl.a. at styrke kendskabet mellem politiet og de unge.

Se det fulde høringssvar her.