Ny undersøgelse skal sætte fokus på bydelens sundhed og trivsel

Vi har udarbejdet et spørgeskema om sundhed og trivsel på Christianshavn. Deltag i undersøgelsen og hjælp os med at blive klogere på emnet - hvor vi skal tage fat og hvilke aktører vi skal i tale med?

Vi ønsker at sætte fornyet fokus på christianshavnernes sundhed og trivsel. Derfor har vores arbejdsgruppe, der arbejder med sundhed, omsorg og sociale forhold, udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse. Den skal gøres os klogere på bydelens problemstillinger vedrørende sundhed og trivsel og give et godt afsæt for arbejdsgruppen at arbejde videre med. 

Ønske om at fremme forebyggende sundhedstiltag

I lokaludvalgets har vi generelt en oplevelse af, at der mangler sundhedstilbud i bydelen, der understøtter christianshavnernes fysiologiske, sociale og mentale velbefindende.Formålet med undersøgelsen er derfor at give lokaludvalget en bedre fornemmelse af, hvordan christianshavnerne har det fysisk og mentalt med henblik på at iværksætte og fremme forebyggende sundhedstiltag.

Arbejdsgruppen forestiller sig, at behovet for at fremme sundhedstiltag vil være størst blandt ældre christianshavnere. Den antagelse vil blive belyst med undersøgelsen, ligesom den også skal give indsigt i, hvori christianshavnernes interesse for sundhedsfremmende tiltag består.

Endelig skal undersøgelsen belyse behovet for at håndtere bydelens sociale problemstillinger. I undersøgelsen spørger vi derfor indtil christianshavnernes kendskab til aktører i bydelen, som arbejder med sociale forhold. Dermed starter vi en kortlægning af aktører, der kan være relevant for lokaludvalget at samarbejde med.

Deltag i undersøgelsen – besvarelsen er anonym

Du kan deltage i undersøgelsen på to forskellige måder. Enten kan du 1) besvare undersøgelsen via et åbent link på vores hjemmeside eller også kan du 2) melde dig ind i vores borgerpanel, hvormed du vil få en mail med et link til undersøgelsen direkte i din indbakke.

Det gør inden forskel for undersøgelsens resultater, om du deltager i undersøgelsen på den ene eller på den anden måde. Det er dog vigtigt at man kun svarer på undersøgelsen en enkelt gang. I begge undersøgelser vil besvarelserne være anonyme. 

Formalia vedr. undersøgelsen

Vi sætter undersøgelsen i gang fredag den 8. december kl. 12 og indsamler data frem til den 18. december. 

  1. Deltag i undersøgelsen via et åbent link på hjemmesiden her: (Din besvarelse vil anonym)
  2. Deltag i undersøgelsen via vores borgerpanel – så tilmeld dig borgerpanelet her hurtigst muligt og senest den 14. december, hvis du vil deltage i undersøgelsen ad den vej.

Læs om vores Christianshavn Borgerpanel her.