Nye idrætsfaciliteter på Christianshavn

Regeringen har sat penge af til investeringer i idrætsanlæg i Københavns Kommune. Hvis investeringer skal komme Christianshavn til gode – hvor skal der så sættes ind?

Ca. 1.400 indbyggere i Københavns Kommune skal deles om et idrætsanlæg, mens det i gennemsnit er ca. 470 indbyggere i resten af landet.

Regeringen er derfor har derfor foreslået, at der afsættes en ramme til et markant løft af idrætsfaciliteteter i København og på Frederiksberg, som får mulighed for at øge deres investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i perioden 2022-2030.

På vores næste møde drøfter vi derfor, Christianshavns behov for nye eller bedre idrætfaciliteter med henblik på at sende et brev til Kultur- og Fritidsudvalget om bydelens mangler og muligheder. 

Aflastning af Hal C

Vores arbejsgruppe har som udgangpunkt peget på, at der behov for faciliteter, som kan aflaste og supplere Hal C. Hallens baner har en høj belægsningsprocent - og peger bl.a. på at både Nyholm og Refshaleøen kunne have egnede lokaler, som kan omdannes og anvendes til indendørs idrætfaciliteter.  

Derudover peger gruppen også på, at kunne etableres kajak/SUP-platforme i kanalerne. Kajakker og SUP'er er med til at skabe liv i kanalerne og er en aktivitet for alle aldersgrupper.