Nye input til Nyholm fra vores svenske naboer

Sidste uge havde Lokaludvalget inviteret på studietuer til Karlskrona for at få inspiration til den videre udvikling af Nyholm

Tidligt tirsdag morgen afgik bussen fra Christianshavn med retning mod Karlskrona, Sverige. Foran os lå en hel dag på besøg hos vores svenske naboer med det formål at se Stumholmen i Karlskrona og høre om, hvordan man her har arbejdet med den maritime historie og kulturarv. Stumholmen er sammen med det centrale Karlskrona optaget på UNESCOs Verdensarvslist, som også er et af vores ønsker for Nyholm. 

Stumholmen var hjemstavn for den svenske orlogsflåde fra 1700-tallet frem til 1950 samt produktions- og provianteringsområde for flåden. Fra 1997 overgik området gradvist til museumsbrug og fra 1998 har området været på UNESCOs verdensarvsliste. På turen til Karlskrona fik vi mulighed for at se nærmere på Stumholmen og det marinemuseum, der ligger på øen. Dertil fik vi indsigt i hvordan Karlskrona kommune lykkedes med at få Stumholmen på Verdensarvslisten. 

Hermed er lighedspunkterne til Nyholm mange. Nyholm, som i mere end 300 år har fungeret som orlogsværft og marinestation, står netop nu overfor samme situation, at den danske hærs flåde flytter ud, og området skal overgå til anden brug.

Flere parter har allerede ytret sig om vigtigheden af, at udviklingen af Nyholm sker med respekt for den maritime arv med mulighed for at danne et folkeligt oplevelsessted, der fortæller historien om Danmark som søfartsnation. Læs mere om Charter for Nyholm her.

Som lokaludvalg ønsker vi at være aktive partnere i denne udvikling med indflydelse på hvad der skal ske med området.

Udviklingen af Nyholm er et af Lokaludvalgets indsatsområder, hvor vi arbejder fokuseret på at sikre en samlet helhedsplan for Nyholm, der tager vare på både de frede bygninger på øen, øens matitime kulturarv, øens sammenhængskraft med resten af Christianshavn og som sikrer adgang til øen for alle københavnere og for byens gæster.

Følge med i vores arbejde med Nyholm her, hvor vi løbende opdaterer om udviklingen i sagen.