Nye muligheder for at sortere skrald på Christianshavn

Kom til borgermøde om placering af sorteringspunkter på Christianshavn og bliv klogere, hvordan sorteringspunkterne påvirker byrummene på Christianshavn.

Torsdag den 1. september præsenterer Københavns Kommune forslag til placering af sorteringspunkter på Christianshavn. Ud af de i alt 750 sorteringspunkter, som skal placeres i hele København, skal Christianshavn som udgangspunkt have opstillet 17 sorteringspunkter rundt om i bydelen.

Den foreløbige opstillingsplan for Christianshavn vil blive præsentereret på borgermøde sammen med en begrundelse for, hvorfor forvaltningen foreslår netop det udvalget sted. 

Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål, kommentere på placeringerne og drøfte sorteringspunkterne på Christianshavn generelt.

Alle er velkomne til mødet og der vil blive budt på en vand og en sandwich.

Læs mere om indsatsen og se forslag til placering af sorteringspunkter her