Nye retningslinjer for altaner bør udskydes

Skal der ændres i de nuværende retningslinjer for opsætning af altaner i København? Ikke endnu, hvis det står til os.

I oktober besluttede Borgerrepræsentationen at sende et forslag til nye retningslinjer for etablering af altaner i en såkaldt interessenthøring. Vi er blandt interessenterne og har set forslaget igennem, der generelt skærper retningslinjerne for etablering af altaner i København.

F.eks. foreslås det, at etablering af altaner forbydes på bygninger fra før 1856, og at der generelt tillades færre og mindre altaner, som vender ud mod de københavnske gader, bl.a. af hensyn til bygningskulturarven. Derudover skal der også tages yderligere hensyn til dagslys og friarealer ved opsætning af altaner, som vender ud mod gårdene.

Vi ønsker balance mellem bygningsæstetik og beboernes udfoldelsesmuligheder

I lokaludvalgets seneste møde drøftede vi forslaget og blev enige om et høringssvar, hvor vi opfordrer politikerne til at udskydes beslutningen et par år.

Vi mener nemlig, at erfaringsgrundlaget med de nuværende retningslinjerne er for lille, eftersom de er fra 2017.

Derudover lægger vi også mere vægt på de positive sider af det eksisterende regelsæt. På Christianshavn, hvor der er mange små lejligheder, giver altanerne en stærkt efterspurgt udvidelse af lejlighedernes areal og et bedre liv.

Nye altaner har formentlig været en stærkt medvirkende årsag til, at unge bliver boende længere eller permanent i byen. Vi anerkender, at der er vigtige afvejninger i forhold til arkitektur, til nabostøj og til lysindfald til beboere især i stueetagerne, der som oftest vil være i mindretal i den enkelte ejendom. Men vi finder, at balancen er forkert i det foreliggende udkast

Se vores fulde høringssvar her.