Nyholm fremhæves i aftale om overførselssagen 2019/2020

Budgetaftalens parter har sent i går aftes indgået aftale om overførselssagen.

Seks partier på Københavns Rådhus indgik torsdag aften en aftale om fordeling af midlerne i den såkaldte overførselssag, der fordeler de ubrugte midler fra sidste års budget. Aftalen bærer præg af ønsket om at afbøde coronaens økonomiske og menneskelige skadevirkninger.

Aftalen, der fordeler 580 mio. kr, indeholder derfor tre hjælpepakker, der tilsammen får tildelt 236 mio. kr og er bydelsdækkende for hele København:

  • En pakke skal sætte gang i erhvervslivet og give en håndsrækning til især hoteller, restauranter og virksomheder, der lever af turisme og oplevelser.
  • En pakke skal afhjælpe ensomhed blandt socialt udsatte, bl.a. ved at give mere tid til 1:1 kontakt, til at ledsage og til aktiviteter. Der er også penge til at opspore udsatte børn.  
  • En hjælpepakke skal afhjælpe ensomhed blandt ældre på plejehjem og modtagere af hjemmepleje, ved bl.a. at give mere tid til kontakt og ved at hjælpe ældre i gang med digital kommunikation, så de fx kan tale med familien via iPad.

Aftalens betydning for Christianshavn

Dertil kan Christianshavnerne glæde sig til følgende delelementer i overførselssagen særligt målrettet Christianshavn:

Der gives 0.4 mio. kr. til en opsøgende social indsats fra kommunens hjemløseteam i forbindelse med oprydningen af de ulovlige fartøjer i Erdkehlgraven ved Christiania.

Da mange har været nødsaget til at opgive ferieplanerne pga. corona, afsættes der 4 mio. kr. til flere badezoner langs Københavns Havn.

Nyholm nævnes med en hensigtserklæring om de kommende udviklingsmuligheder for området. Der er dog ikke afsat økonomi til det videre arbejde med Nyholm:

”Med udflytningen af Søværnet fra Nyholm ønskes en helhedsorienteret udvikling, der omfatter sikring og styrkelse af områdets kulturarv, historiske og rekreative karakter og arkitektoniske værdier. Parterne er enige om, at KK og staten bør indgå et tæt samarbejde om at implementere øens videre udvikling. Udvikling af området skal ske med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle, og det skal afdækkes, om der på den sydlige del af øen kan blive plads til kommunale formål, som f.eks. et plejehjem i samspil med den rekreative og øvrige anvendelse af øen.”

Læs mere om den indgåede aftale om overførselssagen her:

https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavns-raadhus-klar-med-hjaelpepakker-mod-coronaens-skadevirkninger