Nyholm - hvad skal der ske? Status på fredning og frasalg

Vi inviterer til endnu et borgermøde om Nyholm, da høringen om at udvide områdets fredningsbestemmelser netop er afsluttet.

Der går endnu tre måneder, før der ligger en afgørelse i sagen om fredningen, men på mødet vil vi få indblik i den undersøgelsesproces, som har været i gang samtidig med høringen. Formålet med mødet er derudover at få en foreløbig status på processen vedr. frasalg, anvendelse og nyskabelse på holmen - samt at åbne den offentlige debat på ny om holmens anvendelses- og udviklingsmuligheder.

Mødet afholdes den 9. november, kl. 19 -21 på i Søofficersskolens Aula – og H.C. Sneedorffs Allé 3 på Nyholm. Der vil være oplæg fra:

  • Merete Mikkelsen, Slots - og Kulturstyrelsen
  • Mikkel Kjærgård Christiansen fra Lundgaard og Tranberg arkitekter

Endelig vil der være paneldiskussion mellem

  • Morten Garly Andersen, Socialdemokraterne
  • Thorbjørn Hein, Konservative Folkeparti
  • Karina Vestergaard Madsen, Enhedslisten
  • Tim Sloth Jørgensen, tidligere forsvarschef, Chartergruppen for Nyholm

Ordstyrer: Asser Amdisen, historiker og direktør for Skoleskibet Georg Stage.

Mødet er offentligt og alle er velkommen. 

Bemærk at Christianshavns Kvarter optog borgermødet og det kan ses herHvad mener politikerne om Nyholm? | Christianshavns Kvarter