Nyt om lokalt plejecenter på Christianshavn

Vi har fået svar fra Overborgmester Frank Jensen på vores forespørgsel vedrørende Lokaludvalgets ønske om at bruge ejendommen Strandgade 29 til lokalt plejecenter.

I starten at september rettede Christianshavns Lokaludvalg henvendelse til Overborgmester Frank Jensen med en forespørgsel om et møde om en fælles henvendelse til boligminister Kaare Dybvad og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Formålet med henvendelsen er at få staten til at afstå Strandgade 29, som vi ønsker at bruge til lokalt plejecenter på Christianshavn.

Nu har vi fået svar fra Frank Jensen og hermed nyt i sagen om et nyt plejecenter på Christianshavn.

Økonomiforvaltningen har senest i september måned været i dialog med Bygningsstyrelsen, der på vegne af staten ejer ejendommen Strandgade 29. Trods at ejendommen har stået tom i over to år, ønsker staten ikke at sælge. Københavns Kommune bakker dog op om vores ønske om et lokalt plejecenter på Christianshavn og fremhæver den kommende udvikling af Nyholm og Refshaleøen som mulige adresser til et kommunalt plejecenter. Sidst nævnes planerne om et nyt plejehjem på Artillerivej 69H på Islands Brygge, hvilket ikke er Christianshavn, men dog liggere tættere på end de eksisterende plejecentre.

I lyset af Overborgmesterens tilbagemelding drøfter vi sagen på næste lokaludvalgsmøde d 25 september kl. 18.30.